Masal Sarayı

En güzel çocuk masalları, çocuk hikayeleri, keloğlan masalları ve daha fazlası sitemizde.

Aç kurt masalı

Bir  varmış,  bir  yokmuş.  Allah’ın  kulu  çokmuş.  Çok  söylemesi  günahmış; hikâye  söylemesi  sevapmış.  Evvel  zaman  içinde,  kalbur  saman  içinde  bir  kurt yaşarmış.

Köyün kıyısında kışları açlıktan kıvranıyormuş. Yine böyle bir gün:

 • Köye gideyim de oradaki inekten, koyundan yiyeyim, demiş. Köye gitmiş, bir ineğe rast gelmiş:
 • İnek, ben öyle açıktım ki seni yiyeceğim, demiş.

–  Dur,  beni  şimdi  yeme.  Şuraya  kadar  sırtıma  bin,  in;  birbirimizi  gezdirelim de beni öyle ye, demiş. Kurt  kabul  etmiş  ve  o  sırada  da  inek  kaçmış.  Kurt  bir  ahırın  önüne  gitmiş. Ahırdan bir katır çıkmış.
Katıra:- Açlıktan ölüyorum, katır seni yiyeceğim, demiş
.-  Benim  etim  sert,  sen  beni  yiyemezsin.  Gideyim,  baltayla  satırı  getireyim de beni öyle ye, demiş. Baltayla  satıra  gidiyorum  diye  katır  da  kaçmış.  Kurt,  av  aramaya  devam etmiş.

Bir koyuna rastlamış:

 • Koyun, açlıktan ölüyorum, seni yiyeceğim, demiş.
  –  Yok,  beni  şimdi  yeme.  Gel,  seninle  şu  tarafa  doğru  gidelim  de  orada  bir oynayalım, demiş. O da kurdu kandırıp kaçmış.
  Sonra kurt, keçiyle karşılaşmış. Keçiye:
 • Seni yiyeceğim keçi, çok açım, demiş.
  Keçi:- Benim karnımda iki tane yavrum var. Bizi üç olunca ye, demiş. Sonra  o  da  kaçmış.  Kurt  harmanlığa  doğru  yoluna  devam  etmiş.  Bir  ata  rast gelmiş
  . Ata:-  At,  açlıktan  ölüyorum.  İmkânı  yok,  kaçırmam  seni;  seni  yiyeceğim,  demiş.
  At:-  Yok,  beni  şimdi  yeme.  Gel,  sırtıma  bin  de  bir  cirit  oynayalım.  Beni  ondan sonra ye, demiş. Böylece  at  da  kaçmış. 
  Kurt  bütün  avlarını  kaçırmış.  Bu  sefer  düşünmeye  ve kendi kendine söylenmeye başlamış:
  –  Be  hey  kurt!  Eline  geçti  bir  inek,  ye  de  boynuzlarını  dinelt.  Sen  ne  yapacaksın inmeyi, binmeyi? Kâtip mi olduydun, demiş. Katırı düşünmüş:
  –  Eline  geçti  bir  katır,  yesene  hatır  hatır.  Sen  ne  yapacaksın  baltayı,  satırı? Kasap mı olacaktın, demiş. Sonra koyunu düşünmüş:
  –  Hey  kafasız!  Sen  ne  edeceksin  oyunu  moyunu,  yesene  koyunu.  Oynayıp da köçek başı mı olacaktın, demiş.
  Oradan keçi gelmiş aklına:
 • Eline  geçti  bir  keçi,  ne  yapacaksın  ikiyi,  üçü;  kessene  keçiyi.  Sürü  başı  mı olacaktın yoksa, demiş. Sonra atı düşünmüş:
  –  Eline  geçti  bir  at,  ye  de  yanında  yat.  Sen  ne  yapacaksın  cirit  oynamayı? Cirit başı mı olacaktın, demiş. Bütün avlarını kaçıran kurt, malesef açlıktan ölmüş.

SEVGİLİ ANNE VE BABALAR EN GÜZEL ÇOCUK MASALLARI İÇİN BİZİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDİN.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top